mergaitė ir saulėtekis

Rožės paslaptis

Autobusas lėtino greitį pamažu traukdamasis į šalikelę. Jurgita jau buvo pasiruošusi lipti ir stovėdama prie durų nekantriai laukė to momento. Rankoje ji laikė nemažą rankinę, kuri buvo pilnutėlė lauktuvių tėvams. Pro priekinį autobuso stiklą ji matė artėjančią stotelę ir joje stovintį savo tėvą, kuris atvažiavo jos pasitikti. Širdyje ji jautė džiaugsmą, o veidą puošė šypsena.

Autobusas atsargiai sustojo. Jurgita atsisuko į vairuotoją ir padėkojo už kelionę:
– Ačiū!
– Prašau, – atsakė vairuotojas paspausdamas duris atidarantį mygtuką ir išleisdamas merginą į saulės apšviestą pasaulį.

Tėvas nušvito pamatęs iš autobuso išlipančią savo gražią dukrelę. Ji vilkėjo raudoną vasarišką suknelę, ilgi juodi plaukai nugulė jos įdegusius rudus pečius, o jos grožis priverstų atsisukti kiekvieną pro šalį einantį vyrą. Tačiau tėvo akyse ji buvo vis dar ta pati maža mergaitė ir Jurgita greičiausiai supyktų, jei tėvas jai tai pasakytų garsiai.

Mergina pusiaukelėje paliko savo rankinę ant žemės ir skubėjo kuo greičiau apkabinti savo tėvelį. Tėvas taip pat ištiesė rankas dukros link ir kai ji jau buvo jo glėbyje, pabučiavo į žanduką ir stipriai ją apkabino. Kol jie stovėjo vienas kito glėbyje, autobusas pajudėjo ir palikdamas stotelę, tęsė savo kelionę.
– Kaip stipriai tavęs pasiilgau, mano mergyte, – nuoširdžiai tarė tėvas.
– Aš taip pat tavęs pasiilgau, tėveli, – šiltu balsu atsakė ji.

Tėvas paleido iš glėbio Jurgitą ir paragino:
– Paskubėkim namo, nes mama taip pat tavęs labai laukia. Jau nuo ankstyvo ryto šokinėja prie puodų galvodama apie tave.
– Juk sakiau mamai, kad nieko neruoštų, – tarė ji.
– Net paties popiežiau vizitas jai neatrodytų toks svarbus, palyginus su tavo atvažiavimu, tad tavo prašymas čia nepadės, – nusijuokė tėvas.

Jie abu pakikeno ir patraukė automobilio link. Pakeliui tėvas pakėlė nuo žemės Jurgitos rankinę, priėjęs prie automobilio padėjo ją ant užpakalinės sėdynės, uždarė dureles ir atidarė kitas, ketindamas sėsti už vairo. Tuo tarpu Jurgita jau spėjo įsitaisyti priekinėje sėdynėje ir prisisegti diržu. Tėvas sunkiai atsisėdo į savo vietą (greičiausiai vis dar jautėsi nugaros skausmai), pasuko raktelį, užvedė variklį, įjungė šviesas ir pradėjo rodyti kairįjį posūkio signalą ketindamas apsisukti. Jis nesisegė saugos diržo ir tą jo įprotį Jurgita žinojo dar nuo vaikystės. Juk važiuoti reikės vos kelias minutes, o kadangi miestelis nebuvo didelis, tikimybės sutikti kelių policininkus praktiškai nebuvo.

Kai jau mašina judėjo miestelio centro link, tėvas užkalbino savo dukrą:
– Tai kaip laikaisi, dukrele. Rodos nesimatėm visą amžinybę. Man atrodo, kad net paaugai per tą laiką.
Jurgita nusijuokė ir atsakė:
– Ne, nepaaugau. Aš vis dar tokia pati. Na, gal tik šiek tiek surimtėjau. Juk penkeri metai svetimoje šalyje nėra jau taip mažai, nors jie prabėgo gana greitai, kai darbai nesibaigia.
– Matau, kad nepraradai savo susižavėjimo raudona spalva, – pastebėjo tėvas.
– Niekada! – linksmai atšovė Jurgita ir pridūrė, – o ir patys ispanai mėgsta raudoną spalvą.
– Aš tiek visko noriu tavęs paklausti, bet gal pakalbėsime prie mamos, kad tau nereikėtų kartotis, – pasakė tėvas.
Jurgita šiek tiek nustebo:
– Juk mes dažnai bendraujame per „Skype“, aš tikrai neturiu nieko naujo papasakoti.
– Ai tas bendravimas per kompiuterį vistiek neatstos gyvo. Manau dar tikrai rasim apie ką pakalbėti, – nusišypsojo tėvas.


Mašina sulėtino greitį ir įsuko į stovėjimo aikštelę šalia parduotuvės. Jurgita klausiamu žvilgsniu pažvelgė į vairuojantį tėvą. Tuo tarpu jis užgesino variklį, atidarė dureles bet dar neišlipęs paaiškino:
– Grįžtant mama liepė nupirkti grietinės, tai tu pasėdėk čia, o aš greit sulakstysiu.

Jurgita linktelėjo, bet sėdėti jai nesinorėjo, juk šitiek laiko praleido autobuse. Kai tėvas jau buvo parduotuvėje, mergina išlipo iš automobilio pamankštinti kojas. Be to, jai norėjosi apsidairyti. Juk penkerius metus nebuvo savo tėviškėje. Ji apsisuko visus 360 laipsnių, tačiau žmonių nesimatė. Kaip visada, miestelis nepasižymėjo judrumu. Nežinia, ką naujo ji tikėjosi išvysti, bet laikas čia atrodė sustojęs ir niekas nepasikeitę dar nuo vaikystės.

Kol Jurgita stovėjo ir žiūrėjo kažkur į tolį, iš už parduotuvės pastato išniro kažkoks žmogus važiuojantis ant dviračio. Išgirdusi minamų pedalų garsą, mergina atsisuko ir pamatė jos link atvažiuojantį jauną vyrą. Ji iš matymo pažinojo visus miestelio gyventojus, tačiau šio ji nepažino. Gal šiek tiek sutrukdė ir skaisti saulė, kuri vertė ją prisimerkti. Pats vyrukas buvo apsirengęs tamsia sportine apranga su baltomis juostomis ant rankų ir kojų, o ant galvos užsimaukšlinęs vasarinę kepurę su ilgu snapeliu, kurios spalva taip pat tamsi, tačiau ne tokios pačios spalvos kaip sportinė apranga. Nuo kepurės krentantis šešėlis dengė pusę vaikino veido, todėl buvo sunkoka įžvelgti konkrečius veido bruožus.

– Jurgita? – kreipėsi į ją pažįstamas balsas. Vaikinas buvo sustojęs visai šalia, viena koja pasirėmęs ant žemės, o kitą laikė ant dviračio pedalo. Jurgita pasijuto nejaukiai, kad vaikinas ją pažįsta, o ji pati dar net gerai įsižiūrėti nespėjo. Bet jos sąmyšis truko neilgai. Nors kepurė ir savaitę laiko neskusta barzda maskavo veidą, Jurgita sugebėjo atpažinti ją kalbinantį vyruką. Tai buvo jos buvęs klasiokas Rytis.

– Labas, Ryti, senai matytas, – nusišypsojusi tarė ji. – Atrodai vyresnis, vos atpažinau tave.
Rytis šiek tiek susigėdo dėl neskustos barzdos, tad stengėsi nukreipti kalbą labiau tinkama linkme:
– Na, o tu labai išgražėjai. Kaip tu laikaisi? Girdėjau važinėji po pasaulį.
– Kaip žinai, išvažiavau mokytis į Vilnių, vėliau gavau progą atlikti praktiką Ispanijoje ir ten jau penki metai kaip gyvenu. Sakyčiau, kad sekasi visai neblogai. O kaip tu?
– Džiaugiuosi už tave. Aš tai nelabai turiu kuo pasigirti. Bandžiau mokytis, bet nelabai pavyko. Juk mane pažįsti, man ir mokykloje nelabai sekėsi. Kadangi kolegijos nebaigiau, stojau mokytis į profesinę mokyklą, o ten jau sekėsi geriau. Dabar gyvenu čia su tėvais ir dirbu vietiniame automobilių servise.

Jurgita nuleido žvilgsnį į jo rankas, kurios laikė dviračio vairą. Jos atrodė stiprios, tačiau grubios ir pajuodusios, juk automobilinius tepalus sunku nuplauti. Nagai nebuvo ilgi, tačiau panagės juodos. Rytis supratęs, kur žiūri mergina, susigėdo dar labiau, paleido vairą, išsitiesė ir susikišo rankas į kišenes.

– Aš karts nuo karto sutikdavau tavo mamą ir klausdavau kaip tau sekasi, tai dar šį tą naujo apie tave sužinodavau, – tarė jis.
– Ačiū, kad domėjaisi manimi, – šiltai nusišypsojo mergina. Mokykloje jie nebuvo artimi, tačiau dabar jai buvo malonu jį matyti.
– Kaip laikosi Tomas? – paklausė Rytis.
– Tiesą sakant nežinau, – staiga surimtėjo mergina ir pridūrė, – po to kai išvažiavau į Ispaniją dar metus laiko bendravom, o po to jis pasikeitė, atšalo, susirado kitą ir mane pamiršo.

Rytis nuleido galvą supratęs, kad be reikalo uždavė tokį klausimą. Jurgitos jis nenorėjo liūdinti, tad paskubėjo vėl pakeisti temą:
– Kiek laiko viešėsi pas tėvus?
– Dabar man atostogos, tai kokias 2 savaites.
– Atleisk, man jau baigiasi pietų pertrauka, turiu minti į darbą. Aš tikiuosi, kad dar tave pamatysiu,
Jurgita. Gerų tau atostogų, – palinkėjo jis ir atsispyręs nuo žemės pradėjo minti pedalus.
– Ačiū, ir tau sėkmės, – ištarė mergina ir žvilgsniu palydėjo seną savo pažįstamą. Tiesą sakant, ji net nepastebėjo, kaip už nugaros atsidūrė jos tėvas su pirkinių krepšeliu.

– Aaa... klasioką sutikai, – šyptelėjo tėvas, – geras vaikis. Ir labai greitai bei gerai sutvarko mašinas. Be to ne brangininkas, kaip kiti serviso darbuotojai. Anądien paprašiau padėti pakeisti amortizatoriaus spyruoklę, tai jis už tai net pinigų nepaėmė.
– Tikrai? – paklausė Jurgita, – tiesą sakant, aš jo net mokykloje nepažinojau. Jis visą laiką buvo gan tylus ir uždaras.
– Gerai, važiuojam jau namo, nes mama supyks, kad taip ilgai užtrukom.

Mašinai įsukus į kiemą, namo tarpduryje pasirodė mama. Greičiausiai ji jau laukė namiškių stovėdama prie lango. Dar nespėjus merginai išlipti iš mašinos, mama vos nebėgdama skubėjo pasitikti savo dukros. Susižavėjimas, ilgesys ir meilė tiesiog liejosi per kraštus:
– Štai mano gražioji dukrelė! Koookia tu suaugusi, graži ir įdegusi. Leisk tave apkabinti, mano vaikeli!

Jurgitai išlipus iš automobilio, mama pripuolė, pabučiavo ir stipriai ją apkabino.
– Labas, mamyte, – ištarė ji, – pasiilgau tavęs labai labai.

Mama buvo suruošusi tikrą puotą. Maisto buvo tiek, kad užtektų dideliam baliui, nors jie tebuvo trise. Visi neskubėdami valgė ir mėgavosi šiltu bendravimu. Jurgita pasakojo kaip jai sekėsi kelionėje, dalinosi įspūdžiais iš Ispanijos, ko anksčiau nebuvo minėjusi per „Skype“ ir papildė detalėmis tai, ką jau buvo pasakojusi anksčiau. Vėliau ji klausėsi apie tėvų kasdienybę. Tiesa, daugiausiai bendravo Jurgita ir mama, nes tėvas nepasižymėjo plepumu, tačiau mielai klausėsi ką šneka moterys ir reagavo linkčiodamas bei šypsodamasis.

Po sočių pietų šeima gėrė kavą ir vaišinosi kvepiančiu naminiu pyragu. Tada jau žodį tarė ir tėvas:
– Na, Jurgute, rytoj ir vėl eisi pasitikti saulutės?
– O kaip gi? – nusišypsojo mergina, – Tradicijų laužyti negalima.
Tėvas linktelėjo, nors atsakymą jis žinojo iš anksto.

Jau vakarėjant, šeima nurimo. Tėvas pradėjo rūpintis naminiais reikalais, o mama su dukra vaikščiojo po sodą. Jurgita domėjosi kiekvienu naujai atrastu krūmeliu, o mama mielai pasakojo jo pasodinimo istoriją. Diena prabėgo greitai. Jau sutemus, tėvas įsitaisė prie televizoriaus, o Jurgita su mama dar ilgai bendravo virtuvėje prie arbatos puodelio.

Ankstus rytas. Saulė dar nebuvo patekėjusi, tačiau horizonte jau matėsi šviesi juosta. Atėjo laikas Jurgitos tradicijai. Ji jau buvo atsikėlusi, pasiklojusi lovą, apsirengusi baltą suknelę, o dabar šukavosi savo plaukus. Visa tai ji stengėsi daryti tyliai, nes nenorėjo pažadinti tėvų. Išgėrusi kavos, užsidėjo baltą vasarišką skrybėlaitę, įsimovė į baltus batelius ir tyliai pravėrusi duris išėjo.

Atsidūrusi lauke, Jurgita pajuto ryto vėsumą, bet jai tai patiko, nes gyvendama Ispanijoje, jau buvo pavargusi nuo karštų sausų orų ir pasiilgusi vėsių pojūčių. Ji ėjo drąsiai ir džiaugsmingai – visai kaip vaikystėje. Nors lauke dar nebuvo šviesu, bet taip pat nebuvo visiškai tamsu, todėl viskas matėsi gana gerai. Tokiu metu dar negirdėti net giedančių gaidžių, tačiau kiti paukšteliai jau pradeda čirpauti. Miestelyje ir dienos metu buvo sunku pamatyti žmonių, o naktį Jurgita tuo labiau nesitikėjo ką nors sutikti. Mergina nesijautė vieniša, nes čia buvo jos miestelis, jos namai ir viskas čia buvo sava. Pati tamsa suteikė tam papildomo žavesio ir negąsdino net įžengus į miškelį.

Perėjusi per miškelį, Jurgita pasiekė paplūdimį. Prieš akis atsivėrė didingas jūros vaizdas. Jūra buvo rami ir lygi kaip stiklas, tad mergina suprato, kodėl negirdėjo bangų ošimo. Prieš dėdama pirmuosius žingsnius ant smulkaus paplūdimio smėlio, ji nusiėmė baltus batelius ir juos abu nešėsi kairėje rankoje. Stovėdama basomis pėdomis ant paskutinės takelio plytelės, ji vėl pasijuto maža mergaite. Suglaudė kojas, pasilenkė ir atsispyrusi šoko į priekį. Pėdos susmigo į minkštą smėlį, kuris apsupo merginos kojų pirštus. Žemė buvo vėsesnė nei oras, bet Jurgitai tai patiko ir sukėlė didelį nostalgijos ir pasitenkinimo jausmą.

Jurgita toliau ėjo paplūdimiu dairydamasi į visas puses, kaip tai darė jau ne šimtus, bet tūkstančius kartų. Pagaliau priėjo ir aukštėjantį krantą, kuris kyla į viršų palaipsniui virsdamas šimto metrų aukščio skardžiu. Būtent ten Jurgita ir traukė, nes ten buvo jos vieta. Vieta, kurioje ji pasitikdavo tekančią saulę.

Užsidėjusi batelius vėl įžengė į prasidėjusį miškelį. Ji bandė rasti takelį, kuriuo vaikystėje lipdavo ant skardžio, tačiau tai nelabai sekėsi:
– Kaip čia taip gali būti? – garsiai nusistebėjo ji.
Bet eidama toliau ji suprato, kad jau senai žengė savo takeliu. Jo tiesiog nesimatė, nes per tuos metus, matyt niekas čia nevaikščiojo ir todėl jis buvo apaugęs aukšta, kelius siekiančia žole ir jaunais krūmeliais. Takelis visą laiką vedė į kalną ir norint pasiekti viršų, reikėjo įdėti nemažai pastangų. Vaikystėje Jurgita net nepastebėdavo, kaip užskrisdavo iki viršaus, tačiau dabar jai sekėsi kur kas sunkiau.
– Turbūt senstu, – pasišaipė ji pati iš savęs ir sunkiai alsuodama traukė toliau.

Pagaliau ji išniro iš miškelio, o kartu su miškeliu baigėsi ir jos kopimas į viršų. Dabar prieš akis atsivėrė mažytė žole apaugusi aikštelė. Tik čia atsirado kažkas naujo. Ties aikštelės kraštu buvo sukaltas medinis rėmas, kuris turėjo „užtikrinti“, kad niekas nenukristų nuo skardžio. Jurgita trumpai tuo nusistebėjo, tačiau jau visai greitai nebekreipė į tai dėmesio, nes jos žvilgsnį prikaustė pagrindinis reginys – šviesėjantis horizontas, kuris skyrė jūrą ir dangų. Kad ir kiek kartų ji tai matė anksčiau, šis vaizdas visuomet atima žadą. Ji lėtai prisiartino prie skardžio, abejomis rankomis atsirėmė į medinį rėmą ir žiūrėjo į tolį. Tai buvo magiška akimirka ir dėl jos buvo verta anksti keltis ir įveikti visą šį kelią.

Mergina gerą pusvalandį stovėjo užhipnotizuota šio kerinčio vaizdo. Saulė patekėjo ir tamsa lėtai ištirpo jos akivaizdoje.
– Labas rytas, saulute, – nusišypsojusi tarė mergina.

Jurgita jautėsi atlikusi pareigą ir jau ketino eiti namo, bet tada jos žvilgsnį patraukė kažkas gulintis ant žemės šalia medžio. Priėjusi arčiau, ant žolės ji pamatė raudoną rožę. Kažkodėl pasirodė, kad gėlė nebuvo numesta, bet gražiai paguldyta. Ji pakėlė ir įdėmiai apžiūrėjo gėlę: rožė nebuvo nuvytusi, o ant kotelio, šalia žiedo, buvo pririštas raudonas kaspinėlis. Mergina apsidairė, tarsi ieškodama to, kas ją atnešė, nes juk buvo akivaizdu, kad be jos čia dar kažkas lankosi. Bet kam ta rožė? Į galvą pradėjo plaukti visokiausios versijos. Viena iš jų buvo netgi tragiška. Gal kas nors nušoko nuo šio skardžio? Juk jo aukščio pilnai pakaktų norint netekti gyvybės. Po to ir buvo pastatyta ši medinė tvora, o dabar kažkas tiesiog liūdi ir atneša rožę gerbdamas aukos atminimą? Kaip bebūtų, gėlė buvo tokia graži, kad širdis neleido palikti jos čia, todėl mergina nusprendė pasiimti ją su savimi.

Grįžus namo, mama jau buvo atsikėlusi ir pasitiko Jurgitą su šypsena:
– Labas rytas, dukrele, nori kavos?
– Ačiū, mamyte, mielai išgersiu.
– O... kokia rožė. Kur gavai?
– Radau savo mylimiausioje vietelėje. Tik nežinau kaip ir kodėl ji ten atsidūrė. Tu kartais nieko apie tą vietą negirdėjai? Gal ten kas nors svarbaus įvyko?
Mama nustebo, po to susimąstė ir tarė:
– Kad lyg ir nieko. Jei būtų kas nutikę, tikrai žinočiau, juk mūsų miestelyje gandai greitai sklinda.

Rožė sukėlė klausimų, tačiau smalsumas gan greitai išgaravo. Dabar ji pamerkta stovėjo ant virtuvės stalo, o mama su dukra toliau bendravo savomis temomis. Vėliau prie jų prisijungė ir tėvas, kuris mėgo keltis šiek tiek vėliau. Diena prabėgo įprastai ir be didesnių nutikimų.

Kitą rytą, Jurgita ir vėl kėlėsi atlikti savo pareigos. Lietingomis dienomis ji to nedaro, bet vasara padovanojo nepaprastai gražų orą ir mergina naudojosi proga. Jau užlipusi ant skardžio, ji kažkodėl pirmiausiai atkreipė dėmesį tą vietą, kur vakar atrado gėlę. Ji vėl nuoširdžiai nustebo, nes toje vietoje vėl gulėjo graži raudona rožė su raudonu kaspinėliu. Mergina pritūpė, paėmė gėlę, lėtai pakėlė prie nosies ir įkvėpė jos aromato. Pajutusi nuostabų kvapą, nusišypsojo ir pakėlė akis į tekančią saulę. Dabar ji pasitiko saulutę su gėle rankoje.

Tai, kad ji jau antrą dieną iš eilės surado rožę, ją rimtai suintrigavo. Kas ir kodėl jas neša į šią vietą? Norėdama patenkinti savo smalsumą, ji nusprendė vakare dar kartą aplankyti skardį, kad savo akimis pamatytų tą žmogų, kuris už tai atsakingas.

Atėjus vakarui, mergina kopė į kalną savo vietelės link. Nežinia dėl susijaudinimo ar dėl azarto, ji tai darė skubiau nei paprastai, todėl ir užduso labiau. Užlipusi ir vos atgaudama kvapą, pirmiausiai ji priėjo prie medžio, kur anksčiau buvo radusi 2 rožes. Tačiau šį kartą gėlės nebuvo.

Mergina šiek tiek nusivylė, bet tuo pačiu apsidžiaugė, kad nepavėlavo. Nusprendė valandėlę pasėdėti ir palaukti. Ji žiūrėjo į jūrą, tačiau dažnai atsisukdavo patikrinti ar neatsirado gėlė, tarsi tikėdamasi, kad kažkokiu stebuklingu būdu rožė atsiras savaime. Tačiau prabėgus valandai ir po to dar pusvalandžiui, nieko neįvyko. „Gal tai tebuvo sutapimas ir daugiau rožių čia niekas nebeatneš“, – pagalvojo ji. Kadangi jau visai sutemo, mergina nusprendė eiti namo, juk tėvai jaudinsis belaukdami.

Atėjus kitam ankstyvam rytui, Jurgita patikrino ar oras puikus ir pamačiusi, kad danguje nėra nė menkiausio debesėlio, vėl ruošėsi į savo „žygį“. Šį kartą, eidama skardžio link jau nebesitikėjo ten rasti rožės, tačiau vistiek apie tai galvojo. Ji ramiai užkopė į kalną, ramiai žingsniavo skardžio link ir ramiai metė žvilgsnį į tą vietą, kur nesenai rado 2 rožes. Jurgita net išsižiojo iš nuostabos, nes ten ir vėl gulėjo raudona rožė raudonu kaspinėliu! Jau trečią dieną iš eilės ten atsiranda rožė! Kokiu metu ji ten atsidūrė, jei vakar vėlai paliekant šią vietą jos ten tikrai nebuvo, o dabar ankstus rytas, saulė dar nepatekėjusi, o gėlė jau čia?! Vadinasi, rožė atsiranda tame 6 valandų laiko tarpe. „O gal kažkas keliasi net anksčiau už mane ir ją čia atneša“, – pagalvojo ji.

Ši situacija jau darosi kuriozinė, o smalsumas Jurgitą nugalėjo. Kažkuria prasme, ji tapo apsėsta minčių apie rožes, todėl žūtbūt reikėjo išsiaiškinti kas čia vyksta. „Rytoj atsikelsiu dar anksčiau ir ateisiu palaukti rožės“, – nusprendė ji. Jurgita taip intensyviai užsigalvojo, kad vos nepamiršo savo tradicijos. Kai jau atkreipė dėmesį, kad visai aiškiai mato rožę, nes darosi šviesu, tik tada ji „prabudo“ ir atsisuko pažiūrėti į jūrą ir saulę.

Dabar jau 3 rožės raudonais kaspinėliais įmerktos į dailią vazą puošė virtuvės stalą, o Jurgita ruošėsi labai ankstyvam rytui. Ji net nusprendė anksčiau eiti miegoti, kad galėtų atsikelti naktį, keliomis valandomis anksčiau jai įprasto laiko. Mamai, žinoma, ši idėja nepatiko, o tėvas net pasisiūlė palydėti dukrą, bet Jurgita griežtai atsisakė. Su užsispyrusia dukrele ginčytis sunku. Jaunas protas trokšta nuotykių ir nieko čia nepadarysi.

Ketvirtas rytas. Jurgita jau buvo prabudusi, tik gulėjo ir laukė, kol žadintuvas „suteiks leidimą“ keltis. Suveikus žadintuvui, mergina staigiai iššoko iš lovos, ją paklojo ir apsirengė gražią raudoną suknelę. Ji tyliai nusileido laiptais į pirmą aukštą, užsistatė kavos, o kol arbatinukas virė, šukavosi plaukus. Jos smalsumas buvo toks didelis, kad ji net kavos gerti nebaigė ir palikdama pustuštį puodelį ant stalo paskubėjo iš namų.

Šį kartą eidama ji nešėsi pledą ant kurio galėtų atsisėsti laukdama ir žibintuvėlį pasišviesti kelią. Juk buvo dar visai tamsu ir šį rytą buvo galima drąsiai vadinti naktimi. Buvo tylu, nesigirdėjo net paukščių, kurie pabusdavo pirmieji ir pradėdavo čirpauti dar net saulei nepatekėjus.

Jurgita buvo ryžtingai nusiteikusi išsiaiškinti paslaptį, tačiau šį rytą apniuko pirmosios abejonės. „Ir ką aš darau? Kam man to reikia?“, – pagalvojo ji, – „Jauna mergina, nakties metu, bastosi kažkur po miškus ieškodama pati nežinodama ko. Kita vertus, tam ruošiausi, kėliausi, puošiausi, tai negi dabar pasuksi atgal? Kas bus, tas bus", – pagalvojo ji ir kopė į savo kalną.

Jau būdama ant skardžio, ji pirmiausiai patikrino rožės vietą. Gėlės dar nebuvo. „Aha, aplenkiau tave“, – pagalvojo Jurgita ir ištiesė minkštą pledą ant žolės. Tada pati ant jo įsitaisė ir nukreipė žvilgsnį į jūrą. Tačiau jūra neatrodė draugiškai. Ji buvo juoda nuo nakties tamsos, o pakilęs silpnas vėjas ją vertė nemenkai banguoti. Mergina visu kūnu jautė vėją, tačiau jai nebuvo šalta. Ji užsimerkė ir klausėsi bangų kuriamos muzikos.

Jurgita gan ilgai sėdėjo užsimerkusi, o bangų garsai ją atpalaidavo ir užliūliavo. Jos būsena pasiklydo tarp realybės ir sapnų pasaulio. Jei ji dabar atsigultų, tikrai užmigtų. Bet staiga ji išgirdo trakštelėjimą. Mergina kaip mat prabudo ir instinktyviai pasuko galvą į takelio pusę, iš kur ir ataidėjo garsas. Per nugarą nubėgo šiurpas, o protas tapo aštresnis už peilį. Sąmonė susitelkė ties klausa. „Gal pasigirdo“, – ji pati norėjo tuo tikėti. Bet tada išgirdo dar vieną trekštelėjimą, tik šį kartą dar arčiau. Kažkas neabejotinai judėjo jos link. Ši situacija nebuvo jauki, todėl širdis plakė kaip patrakusi. Ko tikėtis? Kas dabar bus? O dėtis nebuvo kur, nes tai buvo vienintelis takas vedantis prie skardžio. Pasislėpti miške už medžių? Bet tokioje tamsoje galima sprandą nusisukti.

Už medžių kažkas subaltavo. Jurgita atsiminė, kad turi žibintuvėlį ir nukreipė šviesą į tą pusę.
– Kas čia?! – paklausė ji balsu.
– Jurgita? Čia aš Rytis. Ką tu čia veiki?
Mergina pakreipė galvą nenuleisdama šviesos nuo jo ir paklausė to paties:
– O tu ką čia veiki?

Vaikinas sumišęs ir prisimerkęs nuo spiginamos šviesos nieko neatsakė, tačiau už nugaros bandė slėpti rankas. Jurgita atkreipė į tai dėmesį ir jo rankoje pamatė rožę!
– Tai tu čia neši rožes? – paklausė mergina.

Rytis pagalvojo, kad kažką neigti jau būtų beprasmiška.
– Pagautas nusikaltimo vietoje, – bandė pajuokauti jis.
Tada lėtai priėjo prie Jurgitos ir atsargiai (nenorėdamas gąsdinti) padavė gėlę su raudonu kaspinėliu merginai.

– Tai man? – paėmusi gėlę nustebo mergina.
– Žinoma, kad tau. Tik tu mane verti taip anksti keltis, – nusišypsojęs ir vis dar prisimerkęs pasakė Rytis.
– Nori pasakyti, kad bastaisi naktimis čia tik tam, kad paliktum rožes man? – vis dar negalėdama tuo patikėti ištarė Jurgita.
– Niekas ir nesako, kad romantiškam būti lengva, – bandė pajuokauti vaikinas.
– Net nežinau ar tai romantiška ar labiau keista, – tarė mergina, – to tikrai nesitikėjau iš tavęs.

Ji išjungė žibintuvėlį ir kamantinėjo vaikiną toliau:
– Kaip tu sužinojai, kad aš čia lankausi?
– Dar kai mokėmės mokykloje, pastebėjau, kad rytais į pamokas ateini ne iš namų pusės, bet nuo jūros. Tada vieną rytą tave pasekiau ir pamačiau kur tu pasitinki saulę. Kelis rytus anksti kėliausi ir stebėjau tave iš miško, kol tu stovėjai prie skardžio ir tekant saulei niūniuodavai kažkokią melodiją.

Teisingai! Jurgita jau ir pati buvo apie tai pamiršusi. Juk stebėdama kaip teka saulė, niūniuodavo dainą „O atsimenu namelį“, kurios melodija tuo metu jai taip patiko.

– O dabar... – tęsė Rytis, – ...dabar tiesiog pamaniau, kad prisiminsi savo seną įprotį ir vėl apsilankysi čia, o aš nusprendžiau vėl tave pamaloninti mažytėmis dovanėlėmis.
– Vėl? – nustebo Jurgita.
– Na, žinai gi. Mokykloje juk tau slaptai į kuprinę įmesdavau tai eilėraštį, tai gėlytę, tai kokį mažą žaisliuką. Beje, man tikrai buvo smagu matyti, kad mano dovanotą širdelės formos pakabutį nešiojai iki pat mokyklos baigimo.
– Tai buvai tu?! – net pakeltu balso tonu paklausė nustebusi mergina, – bet aš maniau, kad visą tai darė Tomas! Juk tu mokykloje buvai toks viskam abejingas ir niekas tau nerūpėjo. Kodėl man nieko nesakei?

Rytis nuleido žvilgsnį ir liūdnu balsu tarė:
– Tu juk draugavai su Tomu, o aš negalėjau prilygti jam. Be to bijojau jo. Jei Tomas būtų sužinojęs, kad tai aš tau dovanoju dovanas, jis tikrai būtų mane sumušęs. O kadangi tu džiaugeisi tomis mielomis smulkmenėlėmis, turbūt Tomas nusprendė prisiimti nuopelnus sau.
– Bet, bet... – Jurgita net pasimetė nuo tokios pribloškiančios informacijos, – kodėl dabar apie tai man pasakoji? Ko tu tikiesi iš manęs?

Rytis nuleido galvą ir nutilo. Greičiausiai jis pats nebuvo sau uždavęs šio klausimo. Jis žinojo tik viena, kad širdyje vis dar ruseno meilė Jurgitai. Rytis nesitikėjo jos suvilioti, ypač dabar, kai ji tapo neįtikėtinai graži ir daug pasiekusi mergina. Jis tik norėjo ją pamaloninti mažomis dovanėlėmis, kaip tai darė anksčiau mokykloje ir jam patiko įsivaizduoti, kaip Jurgita šypsodavosi jas atrasdama. Bet kaip tai paaiškinti Jurgitai ir nepasirodyti keistam? Juk dabar jie suaugę žmonės, o toks elgesys lengvai nepaaiškinamas.

Jis stovėjo susimąstęs, nežinojo ką atsakyti ir kaip elgtis tokioje situacijoje. Tuo tarpu pasirodę pirmieji saulės spinduliai apšvietė vaikino veidą. Ir tada Jurgita pamatė Ryčio akis. Jos buvo liūdnos, šiltos ir pilnos jausmų. Mergina pamatė tą nuoširdžią meilę, kuri ne tik neužgeso, bet stiprėjo visus tuos metus. Kaip galima taip ilgai, nuoširdžiai ir be atsako mylėti žmogų? Ji pajuto begalinį liūdesį ir pagalvojus apie tai, net kvėpuoti pasidarė sunku.

Jurgita priėjo prie Ryčio ir jį apkabino. Rytis tuo metu stovėjęs kaip kuolas, net nematė jos besiartinančios, nes visą laiką žiūrėjo žemyn. Ir tada, kai jis pajuto jos kūną ir apsivijusias jos rankas, jis tarsi prabudo, nors tai vis dar atrodė kaip sapnas. Rytis švelniai apkabino savo mergaitę ir galvą priglaudė prie josios. Tai buvo tokia didžiulė laimė, kurios jis nejautė per visą savo gyvenimą. Vaikinas atsiduso ir pagaliau nusišypsojo vis dar laikydamas ją glėbyje. Jis užsimerkė norėdamas įamžinti atmintyje šią akimirką visam gyvenimui.

Po kurio laiko jie jau abu sėdėjo ant pledo susiglaudę ir stebėjo tekančią saulę. Vėjas buvo aprimęs, danguje plaukiojo mažyčiai raudoni debesys, išaušo dar viena nuostabi diena.

– Tu dėl manęs net nusiskutai ir užsidėjai baltus marškinius, – žiūrėdama į pasikeitusį Rytį pašaipiai tarė ji.
– Na, jei tau patiko mano treningai, kitą kartą pasipuošiu jais, – juokaudamas atšovė vaikinas.
– Ne ne... viskas gerai, – juokingą balsą nutaisė Jurgita.

Tada mergina pažvelgė į savo rožę, kurią laikė rankoje ir tarė:
– O kam raudonas kaspinėlis?
– Tu juokauji? – negalėjo patikėti savo ausimis Rytis, – juk raudona spalva tavo mėgstamiausia ir jos tau niekada nebuvo per daug. Mokykloje tavo drabužiai, kuprinė, penalas, rašikliai – viskas buvo raudona. Vėlesnėse klasėse jau pradėjai ir lūpas dažyti raudonai. Pameni, kaip dėl to tavo mama turėjo aiškintis mokyklos valdžiai?

Jurgita nusijuokė:
– Tikrai pamenu. Oi namie gavau barti nuo mamos, kad jos lūpdažiu pasinaudojau.
– Bet raudona spalva tau labai tinka, – nusišypsojo Rytis žiūrėdamas į jos svajingas akis.
– Žinau, – ištarė nusišypsojusi Jurgita ir galvą priglaudė jam prie peties.

Nežinia, ką atneš ateitis ir kas jų laukia, bet šiuo metu jiems tai nerūpėjo. Dabar jie tiesiog mėgavosi akimirka ir vienas kito draugija.


←Grįžti į meniu