Simuliacija

Žengiau ryškiai apšviestu koridoriumi. Šiuo metu rūpėjo tik viena – kodėl mane iš pačio ryto kviečia viršininkas? Žinoma, į galvą lindo įvairiausios versijos, bet kiekvienai iš jų rasdavau kontrargumentą. Gal eilinis susirinkimas? Bet kodėl nebuvo išankstinio perspėjimo? Viršininkas tikrai nebūtų kiekvieno asmeniškai kvietęs dėl susirinkimo. Tiesiog išsiųstų visiems žinutę, kaip tai daro visada. Abejonę sustiprina ir tai, kad kiti mano kolegos, rodos, nesiruošė niekur eiti, o tai reiškia, kad jie kvietimo negavo. Tai kodėl kviečia tik mane? Nori paaukštinti? Abejotina versija, nes savo darbo įgūdžiais neišsiskiriu iš kitų kolegų. O gal tada nori atleisti iš darbo? Na, to priežasties negalėčiau nuspėti, nes taip pat nesu nusidėjęs savo kompanijai, o ir į valdžios akiratį, kaip man atrodė, nesu patekęs.

Taip slinkau koridoriumi susimąstęs ir žiūrėdamas į grindis, kol nepakėliau galvos. Pamačiau prieš mane ateinantį kolegą. Na, kaip kolega... jis pažįstamas tik iš matymo, tačiau nežinau jo vardo. Dažnai susitinkam pietaudami kompanijos valgykloje, bet jis, kaip ir aš, laikosi arčiau savo skyriaus darbuotojų. Nors dirbame prie to paties projekto, mūsų atsakomybės sferos skiriasi. Būtų tikrai įdomu pabendrauti ir sužinoti kuo jie ten užsiima, bet visi taip apkrauti darbais, kad būtų prabanga švaistyti laiką pasiplepėjimams.

Žvelgiau į artėjantį kolegą ir staiga pajutau kažką keisto. Toks įspūdis, kad jis manęs nė nemato! Eina užsigalvojęs, o veido išraiška tokia, tarsi būtų sužinojęs apie mirusį artimą giminaitį ir vis dar negalintis tuo patikėti. Kai mes visiškai priartėjome šalia vienas kito, pabandžiau pasisveikinti, bet jis nesureagavo. Kaip ir įtariau, jis manęs nepastebėjo, tiesiog praėjo pro šalį savo užprogramuotu keliu ir paliko mane dar labiau nerimaujantį, mat jis ėjo iš tos pusės į kurią dabar judėjau aš.

Po kelių akimirkų atsidūriau prie viršininko durų. Giliai atsikvėpiau ir ruošiausi paspausti duris atidarantį mygtuką. Bet dar nespėjus to padaryti, durys pačios atsidarė, o už jų jau stovėjo jo didenybė pats viršininkas. Greičiausiai kol kaupiau drąsą, viršininkas pamatė mane per savo stebėjimo įrangą.
– Prašau užeik, – ištarė jis ranka rodydamas į šalia stalo stovinčią kėdę.

Nedrąsiai įžengiau į erdvų šviesų kabinetą, kuriame pirmiausiai į akis krito priešais mane esanti siena, tiksliau ne siena, o sieninis langas su vaizdu į parką. Už lango buvo graži saulėta diena ir su mielu noru dabar vaikščiočiau lauke, jausdamas švelnų vėjelį ir klausydamas paukščių čiulbėjimo, o ne sėdėčiau šiame kabinete su savo viršininku, jausdamasis kaip kokiame pokalbyje dėl darbo. Nors sprendžiant iš viršininko veido išraiškos, kuri taip pat atrodė labai rimta, mano noras gali greitai išsipildyti. Nujaučiu, kad pokalbio tema nebus susijusi su paaukštinimu.

Aš atsisėdau ant kėdės šalia viršininko stalo, į kurią prieš akimirką man buvo rodoma, o pats viršininkas apėjo aplink stalą ir atsisėdo į savo vietą priešais mane. Jis pradėjo kalbą:
– Ar bent nujauti, kodėl tave pasikviečiau?

Žinoma, norėjau pajuokauti apie pareigų paaukštinimą, bet susilaikiau. Teištariau:
– Neįsivaizduoju.

Viršininkas palinko į mano pusę užsikeldamas alkūnes ant stalo, suglaudė delnus ir sunėrė rankų pirštus ruošdamasis ilgam pokalbiui:
– Kalbėsiu be užuolankų. Monologas bus gana ilgas, bet tu gali mane pertraukti bet kuriuo metu ir užduoti savo klausimus. Taip pat, jei tau nepatiks apie tai ką kalbu, gali nutraukti mūsų pokalbį ir grįžti į savo darbo vietą. Tai labai rimtas reikalas ir nei aš, nei niekas kitas neturi teisės tavęs versti daryti tai, apie ką dabar kalbėsiu.

Na, pokalbio pradžia man jau nebepatinka, bet nedrįsau ištarti nė žodžio ir klausiausi toliau. Kažkuri mano dalis buvo velniškai suintriguota, kokia informacija sugadins šį neeilinį mano darbo rytą.

Viršininkas tęsė:
– Prieš kelias dienas, aš ir viena specialiai nusamdyta komanda, sudarėme testą. Testas buvo išdalintas visiems su simuliacijos projektu dirbantiems darbuotojams. Tikiu, kad daugelis buvo nustebinti testo klausimais, nes jie nebuvo skirti nei kompetencijos tikrinimui, nei informacijai apie darbo sąlygas rinkti. Mes norėjome išsiaiškinti kiekvieno darbuotojo asmeninį moralės lygį. Anketos buvo anoniminės tam, kad kiekvienas darbuotojas galėtų drąsiai rašyti tai, ką galvoja. Tačiau, mano komanda turi metodą atsekti kiekvieną anketą pildžiusį asmenį ir dėl šios priežasties tu dabar sėdi čia.

Man net kojos nutirpo po tų jo žodžių. Protas pradėjo panikuoti, o galvoje skambėjo klausimai: „Ką aš ten tokio parašiau, kad manim susidomėjo viršininkas?! Dabar mane iš darbo atleis?! Ką aš savo šeimai pasakysiu?! Kaip reiks dabar gyventi?! Kur aš atrasiu kitą taip gerai apmokamą darbą?!“.

– Pagal testų rezultatus buvo atrinkti 3 kandidatai, – tęsė viršininkas. – Mums reikia atlikti milžinišką darbą ir vienas iš kandidatų šiam darbui esi tu.

Mano galvoje staiga pasidarė tylu. Nedrąsiai pradėjo kilti nauji klausimai: "Kas čia ką tik įvyko? Ar kalba visgi eina apie naujas pareigas?"

Viršininkas kalbėjo toliau:
– Tu jau ilgą laiką dirbi su simuliacijos projektu, tavo rezultatai mus tenkina, bet dabar noriu tau pasiūlyti ypatingą iššūkį. Deja, negaliu skirti laiko pagalvoti ir turėsi atsakyti iš karto sutinki ar ne. Prieš tave buvęs kandidatas jau atsisakė ir tu turi lygiai tokią pačią teisę. Jei atsisakysi, mums liks paskutinis šansas su trečiuoju kandidatu. Bet jei sutiksi, po šio darbo būsi apdovanotas premija, paaukštintas pareigose ir net pagerbtas visos kompanijos vardu nepriklausomai nuo to, kokių rezultatų tau pavyks pasiekti. Tačiau visa tai nublanksta prieš pastangas, kurias tu turėsi įdėti. Ši užduotis bus tavo gyvenimo iššūkis.

Nors viršininkas žadėjo kalbėti tiesiai šviesiai, kažkodėl jis labai delsia ir bando sušvelninti sąlygas busimam smūgiui. Mane užplūsta prieštaringi jausmai. Iš vienos pusės visi tie apdovanojimai, kuriuos jis vardina, labai vilioja. Iš kitos – ant kiek ta užduotis sunki, kad ją verta vadinti gyvenimo iššūkiu?

Viršininkas atsiduso, atsilošė savo kėdėje ir tęsė toliau:
– Mums reikia, kad tu panertum į simuliaciją.

Mane kaip žaibu nutrenkė ta jo frazė. Kam? Kuriems galams?! Kodėl aš?! Kadangi sėdėjau šokiruotas ir negalėjau pratarti nė žodžio, viršininkas tęsė toliau:
– Kaip žinai, paskutiniu metu simuliacijoje dedasi tikra velniava. Visuomenės išsivystymas mus daugmaž tenkina, tačiau moralės rodikliai labai žemi. Mums reikia žmogaus, kuris pakreiptų simuliacijos tėkmę kita vaga. Ir mes manome, kad tu tinki tokiam darbui.

Aš buvau ant tiek priblokštas, kad net pamiršau apie savo kuklumą:
– Bet tai kaip vienas žmogus gali padaryti įtaką visai simuliacijai? Dirbtinio intelekto vienetai tikrai neleis savivaliauti, – ištariau aš.
– Gal tu teisus, o gal ir ne. Štai todėl mes ir vadiname tai eksperimentu. Mums reikia išsiaiškinti kaip reaguos dirbtinio intelekto vienetai į tavo pasirodymą simuliacijoje ir ar galima juos paveikti.
– Bet kam iš vis to reikia? Ar simuliacija nėra sukurta tam, kad galėtume stebėti natūralaus dirbtinio intelekto vienetų progreso be įsikišimo į jos aplinką?
– Mes nebegalime ilgiau laukti, kol dirbtinio intelekto vienetai pagaliau nuspręs tapti geresniais. Reikia kažką daryti, kad pakeistume jų mentalitetą. Kitaip tariant, jiems reikia parodyti pavyzdį.
– Ir kaip tai sugebės padaryti vienas žmogus?
– Tiesiog jis bus nepaprastas. Prieš tai, kai atskleisiu darbo detales, turi pasakyti ar sutinki imtis šio darbo.

Kabinete įsivyravo tyla. Viršininkas įdėmiai stebėjo mano reakciją, o aš tuo metu skendau minčių lavinoje. Iš vienos pusės, tai bus žiauriai įdomi patirtis, o iš kitos – pakeisti simuliacijos tėkmę? Vienam žmogui? Tai neįmanoma!

– Gerai, – staiga išgirdau save sakant, – o kodėl negalim dirbtinai pakeisti simuliacijos rodiklių? Kam reikia asmeniškai brautis į pačią simuliaciją?
– Simuliacija yra per daug didelė ir jos koregavimas gali ją sugadinti. Mes negalim taip rizikuoti, kadangi tai pagrindinis mūsų kompanijos projektas. Simuliacijos sunaikinimas reikštų bankrotą mūsų kompanijai, o tai būtų problema tarptautiniu lygiu, nes pasaulis stebi simuliacijos rezultatus. Dažnai kairiniai, politiniai, prekybiniai sprendimai priklauso nuo to, kokių klaidų mes išmokstame nedaryti būtent simuliacijos dėka. Mūsų pasaulyje vyrauja taika vien dėl to, kad mes leidžiame kariauti dirbtinio intelekto vienetams jų pasaulyje. Tik problema tame, kad šiuo metu simuliacijos ir mūsų pasaulio moralės lygis labai skiriasi, o tokie stebėjimų rezultatai mums neteikia naudos. Juk mes norim progreso, taikos pasaulyje ir prekybos be konfliktų ar ne? Bet tam reikia naujų duomenų, kurie labiau atitiktų mūsų pačių pasaulio rodiklius.

Taika pasaulyje, prekyba be konfliktų. Visa tai skamba gražiai, bet mes, dirbantys prie šio projekto – ne kvailai. Seniai įtariame, kad kompaniją finansuoja didžiosios korporacijos ir jos stebi mūsų surinktus rezultatus. Greičiausiai jos ieško naujų išradingų būdų taikiai valdyti visuomenę. Ir nors šios mintys neduoda ramybės, prisiverčiau grįžti prie pokalbio:
– Bet jei mes įleisime į simuliaciją, tarkim mane, ar tai nebus taip pat simuliacijos koregavimas? Mes juk paveiksime natūralią eigą ir tai iškreips parodymus.
– Tu nematai bendro vaizdo. Tu simuliacijoje būsi toks pat vaidmuo, kaip pati simuliacija yra dabar mums. Supranti? Dabar mums simuliacija parodo kaip mes turim gyventi teisingai ir kokius sprendimus priimti, tuo tarpu dirbtinio intelekto vienetai neturi tokios prabangos. Jie vadovaujasi suprogramuota aplinka ir yra riboti savo pačių supratimu. Jie neturi iš ko mokytis, todėl jų moralės lygis jiems neleidžia vystytis toliau. Štai čia tu ir pakeisi simuliacijos tėkmę.

– Jūs nelabai supratote mano klausimo, – bandžiau pakreipti kalbą labiau man palankia kryptimi, – ar nemanote, kad vien panėrimas į simuliaciją sukels klaidą aplinkoje?
– Simuliacija yra tik suprogramuota aplinka. Ji nestebi dirbtinio intelekto vienetų veiklos, o tik prisitaiko prie jos. Kitaip tariant, simuliacijai nerūpi ar padaugės dirbtinio intelekto vienetų, ar sumažės ir kokią įtaką padarys jų veikla. Pats dirbtinis intelektas atsakingas tik už individų sukūrimą ir imituoją jų veiklą. Tavo esybė bus sukurta pagal nustatytų taisyklių protokolą, todėl klaidų neturėtų kilti, tik tiek, kad tavęs nevaldys dirbtinis intelektas, nes jo funkcijas atliksi tu pats.

– Bet ar būtina mane ten siųsti? Kodėl mes negalime užprogramuoti vieno iš dirbtinio intelekto vienetų, kad taptų tokiu žmogumi, kokio jums reikia? Juk tai nebus pačios simuliacijos modifikavimas, o tik vieno individo koregavimas. Velniai rautų, mes galim pasidaryti keletą tokių! Po vieną kiekvienam kontinentui! Viršininkas sekundėlę patylėjo, turbūt svarstydamas sakyti man tai ar ne, bet galiausiai prasitarė:
– Nes tai yra dvigubas eksperimentas. Mokslininkams labai smalsu, koks tu grįši po simuliacijos. Mes visapusiškai ištirsim, kokią įtaką tau padarys buvimas simuliacijoje. Labai galimas daiktas, kad tu nebebūsi toks koks esi dabar. Tu esi pirmasis, kuris ten keliaus. Nuo tavo rezultatų priklausys ar ten galim siųsti kitus agentus su specifinėmis užduotimis.
– Ir kiek laiko planuojate mane ten laikyti?
– Jei eksperimentas bus sėkmingas – visą ciklą.

„Visą ciklą“, – pagalvojau aš. Tai visa para mūsų pasaulyje, tačiau simuliacijoje tai truks apie 50 Žemės metų. Štai kodėl tai milžiniškas darbas reikalaujantis didžiulio pasiaukojimo ir štai kodėl visi tie apdovanojimai nublanksta. Mano gyvenime, viena suknista diena nieko nereiškia, tačiau jei ta diena truks 50 metų ar tikrai verta taip aukotis? Ar mano smegenys atlaikys pagreitintą laiko tėkmę simuliacijoje?

– Ką manai? – paskubino mane su atsakymu viršininkas. – Dar kartą kartoju, kad tu gali drąsiai atsisakyti šio darbo ir tai neturės jokios įtakos tavo karjerai.

„Būtent, kad jokios įtakos“, – pagalvojau aš. Jokio paaukštinimo, jokių naujų iššūkių tik ta pati rutina iki gyvenimo pabaigos ir tai, jei pasiseks. O jei priimsiu šį darbą, 50 metų turėsiu nugyventi tarp barbarų, kęsti laukines gyvenimo sąlygas ir dar kažkokiu būdu išmokyti juos moralės kodekso. Iš kitos pusės, nugyvenęs pusę amžiaus svetimame kailyje, labiau vertinsiu savo paties gyvenimą. Vėl džiaugsiuosi, kad esu jaunas ir galbūt nekartosiu klaidų, kurias padarysiu būdamas simuliacijoje. Žinoma, sutikti su pasiūlymu verčia ir tas faktas, kad po šio darbo, manęs laukia pripažinimas, paaukštinimas ir galbūt naujas gyvenimas.

– Ar sutinki? – nenustygo vietoje viršininkas. – Negaliu tau duoti laiko pagalvoti vien dėl to, kad tu tą laiką skirsi abejonėms, o galiausiai atsisakysi. Visas pasiruošimas nueis šuniui ant uodegos, o kompanija patirs nuostolius.
– Taip, sutinku, – labai nenoriai pasakiau aš.
– Puiku! – nusišypsojo patenkintas viršininkas.

Viršininkas pasilenkė, atsidarė stalčių ir iš jo ištraukė segtuvą su dokumentais. Segtuvą jis paguldė ant stalo priešais mane.
–Štai visa informacija apie užduotį, kurią turėsi atlikti, – tarė jis, – tačiau nežinau ar verta tau ją smulkiai nagrinėti.
– Kodėl gi? – nustebau aš.
– Matai... – nedrąsiai tęsė viršininkas, – yra pora aplinkybių, kurių dar nepaminėjau ir jos greičiausiai tau nepatiks.

Tai pragyventi 50 metų ne savo gyvenimą tarp laukinių, kuriuos turiu išmokyti etikos pagrindų dar ne pats blogiausias dalykas?

– Kas dar? – paklausiau aš.
– Kol tu vykdysi šią užduotį, mes blokuosime tavo atmintį. Tu negalėsi į simuliaciją nusinešti savo techninių žinių ir atsiminimų apie dabartinį savo gyvenimą, nes gerokai paveiktum simuliacijos evoliuciją ir greičiausiai ne į gerąją pusę, o tau tereikia pakeisti vieną aspektą.
– Bet tai jūs man surišate rankas! Kaip aš priversiu juos manęs klausytis, jei nebūsiu nė kiek už juos pranašesnis? Jie paprasčiausiai paaukos mane savo dievams!
– Nevisai, jie greičiausiai tave patį laikys dievu, – gudriai nusišypsojo viršininkas.

Kuo toliau, tuo labiau visa tai mane stebino. Tiesą sakant, nelabai supratau ką jis turėjo omeny, todėl pasiteiravau:
– Gal galėtumėte detaliau paaiškinti?
– Visa idėja gan paprasta. Tavo asmeniniai moralės rodikliai yra aukšto lygio. Reikia, kad tu savo vertybes perduotum dirbtinio intelekto vienetams. Nors mes užblokuosime tavo atmintį, pasąmonėje tu visada žinosi koks esi žmogus ir kad esi kažko didesnio dalis. Įleidę tave į simuliaciją, mes tikimės, kad veiksi pagal savo moralės kodeksą. Dar mes planuojame tau dirbtinai įdiegti vidinio tuštumo jausmą, tad nuolat jaustum poreikį mokytis ir tobulėti dvasingumo srityje. Vėliau, kai tavo asmenybė subręs, tikimės kad pradėsi dalintis savo žiniomis ir vertybėmis su aplinkiniais. Viskas ko tau reikia, tai tapti mokytoju intelekto vienetams.
– Tada grįžtam prie klausimo, kodėl kas nors turėtų manęs klausyti?
– O tai geriausia darbo dalis, – nusišypsojo viršininkas, – mes suteiksime tau galių. Iki tam tikro lygio, tu galėsi paveikti simuliacijos aplinką. Intelekto vienetai tai matys kaip stebuklą, nes jie patys neturi tokių funkcijų. Tu galėsi paveikti net pačius intelekto vienetus.
– Man visa tai taip nelogiškai skamba. Manot tokie fokusai suveiks?
– Nepamiršk, kad jų protai primityvūs ir jie tiki viskuo ką mato ar girdi. Tai, ką tu darysi – jiems bus tikra. Jie tavim patikės ir pradės tavęs klausytis. O tau tereiks atvesti juos į teisingą kelią. Žinoma, viskas gali pasisukti ne taip kaip tikėjomės, nes tokiame darbe kaip šis – per daug kintamųjų ir mes negalime nuspėti visų galimų įvykių scenarijų, o juo labiau vieną labiausiai tikėtiną. Gali atsitikti ir taip, kad tu pats nuklysi nuo savo moralės normų ir pradėsi piktnaudžiauti savo galiomis.

„Taaaip, darbas iš tikro nepaprastas“. Atsilošiau savo kėdėje, pasiėmiau į rankas segtuvą ir atsiverčiau jį. Pačiame pirmame puslapyje buvo personažo, kuriuo turėsiu tapti, aprašymas. Akimis permečiau dokumentų turinį, peržvelgiau statistinius duomenis, planuojamos veiklos analizę, o galiausiai užsižiūrėjau į dokumento pavadinimą pačiame viršuje.

– „Jėzus Kristus“. Ar šis pavadinimas ką nors reiškia? – paklausiau aš.
– Tai tavo avataro vardas simuliacijoje, – ištarė viršininkas. – Kaip jau supratai, tu tapsi juo. Bet ar jis taps kažkuo simuliacijoje, tai priklauso nuo tavęs.

Na, įbridau į tikrai gilią balą, tad beliko paklausti tik:
– Kada planuojama ši „komandiruotė“?
– Mums beliko atlikti kelis paruošiamuosius darbus ir vos tik pasirašysi sutikimą, galėsim pradėti, kad ir rytoj. O kol kas iš tavo pusės viskas. Jau gali eiti. Būtų gerai, kad niekam apie tai nepasakotum. Šis eksperimentas prasilenkia su mūsų pasaulio moralės normomis ir tiesą sakant, jis nėra labai leistinas, todėl mes negalime ieškoti kandidatų už kompanijos ribų. Aš tikiuosi, kad tu pats supranti, kokia tai svarbi užduotis ir laikysiesi konfidencialumo politikos.

– Aišku, – ištariau aš. Užverčiau segtuvą, padėjau atgal ant stalo ir lėtai atsistojau. Atsisukau į duris ketindamas išeiti iš kabineto. Ir kai jau stovėjau tarpduryje, mane užvaldė nenumaldomas noras užduoti dar vieną klausimą:
– Viršininke, o jūs pats nepagalvojote nerti į simuliaciją?

Viršininkas sekundėlę patylėjo ir atsakė:
– Jau minėjau, kad kandidatai buvo atrinkti pagal testo rezultatus. Aš taip pat sprendžiau tą testą. Deja, rezultatai buvo tokie, kad net nepatekau į tinkamų kandidatų sąrašą, o tas sąrašas buvo ne trumpas, – tada jis liūdnai nusišypsojo ir pridūrė, – sakykim taip, kad mano moralės normos leidžia atlikti viršininko pareigas, bet tikrai netinka tam, kad mokyčiau žmoniją kaip jai reikėtų gyventi.

Aš taip pat kukliai nusišypsojau atsakydamas į jo atvirumą, o tada tyliai apsisukau ir išeidamas uždariau jo kabineto duris. Mano galvoje įsijungė automatinis režimas, kuris vedė mane iki mano darbo vietos, nes dėmesys nebefiksavo aplinkos. Dabar mano mintys visu šimtu procentų sukosi apie mano gyvenimo misiją.


←Grįžti į meniu